๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

....................

يكشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۴، ۱۰:۳۶ ق.ظ


♥گاه گاهی یاد ما کن ای رفیق

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

تصویر نوشت