๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

همه مدیون تو هستند الهی مــــــادر
سایه ات کم نشود از سر این نوکرها

مــــــادر،دستم برا بگیر...
چندیست راه را گم کرده ام بــانــــــو...
محتاج نگاهت هستم ،عــآجزانـھ ...

هـمــ سنگران

......

دوشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۵۰ ب.ظ

                                  ج :جوانمــردی و فتــوت.

                                              و :وارستــگی

                                                         ر :رحـم و رحــمت

                                                                   ا:انسـانیت.

                                                                            ب :بزرگــی وعظمت!!

                                         


                                            این است آنالـــــیز جوراب روز مرد:)

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

تصویر نوشت

روز مرد

لبخند