๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ای مقام تو فراتر ز همه باورها
مادر اهل یقین سایه ی بالاسرها

همه مدیون تو هستند الهی مادر
سایه ات کم نشود از سر این نوکرها

هر کسی واژۀ یا فاطمه را یاد گرفت
نشود تا به ابد بسته به رویش درها

ریشه در حرمت بسیار تو دارد بانو
احترامی که گرفتند همه مادرها

هـمــ سنگران

......

دوشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۵۰ ب.ظ

                                  ج :جوانمــردی و فتــوت.

                                              و :وارستــگی

                                                         ر :رحـم و رحــمت

                                                                   ا:انسـانیت.

                                                                            ب :بزرگــی وعظمت!!

                                         


                                            این است آنالـــــیز جوراب روز مرد:)

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

تصویر نوشت

روز مرد

لبخند