๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

......

دوشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۵۰ ب.ظ

                                  ج :جوانمــردی و فتــوت.

                                              و :وارستــگی

                                                         ر :رحـم و رحــمت

                                                                   ا:انسـانیت.

                                                                            ب :بزرگــی وعظمت!!

                                         


                                            این است آنالـــــیز جوراب روز مرد:)

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

تصویر نوشت

روز مرد

لبخند