๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

وحــــــدت

دوشنبه, ۷ دی ۱۳۹۴، ۰۷:۰۰ ب.ظ

  • ۹۴/۱۰/۰۷
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...