๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

مےشمارم روز وشب‌را تا مُحَرَّم

چهارشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۵، ۰۵:۲۸ ب.ظ

ضامنـم حسیـטּ اسٺ و نمےشوم مأیوس

بے قــرارم ڪرده ایـטּ شمارش معڪوس


مثل یڪ بےقرار 

مثل یڪ چشم انٺظار 

مےشمارم روز وشب‌را تا مُحَرَّم

تا حُ سِ یْ ن 

  • ۹۵/۰۷/۰۷
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

ارباب

عشق

محرم