๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

براى من تفاوتى ندارد بالاى شهر باشم
یا پائین شهر!...
همین که آرام و قــــــرارم تو باشى؛
کــــافى است!

یا رفیق من لا رفیــــق له...

۱۵ مطلب با موضوع «حجــــــاب وعفاف♥» ثبت شده است

۲۶
آبان
۹۳
همــــــــــۀ چـــــــــــــــادری هــا بد نیستند...میدانم،

چادری هایی را میشناسی که حرمت آن را نگه نمیدارند.

باور کن این قانع کننده نیست برای چـــــــادر نداشتن تـــو.

تو حرمت حجاب زهـــــــــــرا(س) را نگه دار...

وبه همـــــــــه ثابت کن:

چـــــــــــــادری های زهـــــــــــرایی،بیشــترند...


  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...
۰۷
مهر
۹۳

به نام خدا

آیا آنچه به دست می آوریم، در برابر آنچه از دست می دهیم می ارزد؟!

دختر خانومی که با ظاهری بد وبا حجابی ناقص در خیابان ظاهر میشود

وخود را در معرض نگاه های مسموم وهوس آلود قرارمیدهد،درحال کم شدن است!

کم شدن وقـــــــــار وسنگینـــــی،

کم شدن عفــــــت وپاکــــــدامنی،

واز همه مهمتر،کم شدن اعتبار در نزد حضــــرت حق تعــــــالی و...

پس نگوییم با نگاه مردم چیزی از ما کم نمیشود،

کم شدن فقط کاسته شدن وزن و ثـــــروت انسان نیست.!


 گلــــــم مواظب خودت باش...

هرچه بیشتر به شاخ وبرگ گل نظــــارت میکرد،بیشتر محـــــو زیباییش میشد.

دستش را دراز کرد تا در اختیار بگیرد...

ولی خــــارها مزد درد را به او چشاندند تادریابد:

اگر حفــــاظی برای گــــل نبود؛چنین با طراوت وزیبـــــــا نمی ماند.

 

  لــــباسی بپوشیم که ما را بپوشاند نه این که به تماشایمــــــان بــــایستند!

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...
۳۰
شهریور
۹۳

مــــامــــان خوبم!

میدانم خیلی دوستم داری، دوست داری مرا خوشگل کنی، بیارایی وبه همه نشانم دهی.

ولی کمی فکر کن!

قرار است من انسان باشم. من عروسکــــ نیستم که هر طور لباسی تنم کنی؛ آرایشـــــــم کنی.

تو به من حیــــــا یاد بده، پوشش داشتن را یادم بده، دفاع از خودم را یادم بده.


کسانی که به من بی عفتی یاد بدهند در جامعه زیادند.


مـــــامـــــان دلسوزم!

عروسکــــ شدن را یـــادم نــده؛

خواهـــش میکنم به مــــن فرصتــ انتخابــ بــده.


مبادا روزی برسدکه مــــردان ماغیرت را وزنان ماعفت را


فراموش کنند!


•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•

فرزندان مابایدمادر را اسوه ی پاکی وپدر را مظهر مردانگی


بدانند.


  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...
۰۵
خرداد
۹۳

حـــجـــــــابــــــــ :


 حـ : حیــــــــا

 جـ : جمــال حقیـــقی

  آ  :  ایمــــان

 بـ  بندگــــی


رخـت زیبای آسمانــی را♥

خواهـــرم با غرور بر ســر کن♥

نه خجـالت بکش نه غمگین باش♥

چـادرت ارزش اســت باورکن


  • موافقین ۵ مخالفین ۰
  • ۰۵ خرداد ۹۳ ، ۱۹:۳۲
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...