๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

التماس دعا...

جمعه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۱۱ ق.ظ


 خوب است که دم به دم مراقب باشیم  
 در این شب توبه فرد تائب باشیم
  
 وقتش شده در سراچه ے خلوت انس  
 پروانه ے "لیلة الرغائب "باشیم
     
 سجاده به سمت آسمان باز کنید  
 تا ساکن کوچه ے کواکب باشیم   
 
 آرے شب آرزوست...خیلے باید  
 در فکر ظهور مرد غایب باشیم
     
 مارا شب جمعه کربلا خواهے برد  
 مشروط به اینکه جمع طالب باشیم    
 
 اے کاش که در چنین شبے فرخنده  
 در محضر "مظهرالعجایب"باشیم


  • ۹۴/۰۲/۰۴
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...