๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

این است روزگار زیارت نرفته ها....

شنبه, ۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۷ ب.ظ

  • ۹۴/۰۹/۰۷
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...