๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

*ای جـــــــــــــــــــانم*

سه شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۴، ۰۹:۴۰ ق.ظ

لطفا احساساتی نشوید!

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...