๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

براى من تفاوتى ندارد بالاى شهر باشم
یا پائین شهر!...
همین که آرام و قــــــرارم تو باشى؛
کــــافى است!

یا رفیق من لا رفیــــق له...

بانو اجازه هست که مـــــادر بخوانمت؟!

شنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۳، ۰۹:۲۹ ق.ظ


دریافت


     بانـو دوباره ذکر تو و فاطـــمیه شـد        
    من مانده ام که با چه برابر بخوانمت       

    بانو اجازه هست که مـــــادر بخوانمت؟!          
    ایـن فاطـــمیه با دل مضطــــر بخوانمت؟!         

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

فاطمیه

مادر