๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ای مقام تو فراتر ز همه باورها
مادر اهل یقین سایه ی بالاسرها

همه مدیون تو هستند الهی مادر
سایه ات کم نشود از سر این نوکرها

هر کسی واژۀ یا فاطمه را یاد گرفت
نشود تا به ابد بسته به رویش درها

ریشه در حرمت بسیار تو دارد بانو
احترامی که گرفتند همه مادرها

هـمــ سنگران

بانو اجازه هست که مـــــادر بخوانمت؟!

شنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۳، ۰۹:۲۹ ق.ظ


دریافت


     بانـو دوباره ذکر تو و فاطـــمیه شـد        
    من مانده ام که با چه برابر بخوانمت       

    بانو اجازه هست که مـــــادر بخوانمت؟!          
    ایـن فاطـــمیه با دل مضطــــر بخوانمت؟!         

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

فاطمیه

مادر