๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

همه مدیون تو هستند الهی مــــــادر
سایه ات کم نشود از سر این نوکرها

مــــــادر،دستم برا بگیر...
چندیست راه را گم کرده ام بــانــــــو...
محتاج نگاهت هستم ،عــآجزانـھ ...

هـمــ سنگران

بانو اجازه هست که مـــــادر بخوانمت؟!

شنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۳، ۰۹:۲۹ ق.ظ


دریافت


     بانـو دوباره ذکر تو و فاطـــمیه شـد        
    من مانده ام که با چه برابر بخوانمت       

    بانو اجازه هست که مـــــادر بخوانمت؟!          
    ایـن فاطـــمیه با دل مضطــــر بخوانمت؟!         

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

فاطمیه

مادر