๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ای مقام تو فراتر ز همه باورها
مادر اهل یقین سایه ی بالاسرها

همه مدیون تو هستند الهی مادر
سایه ات کم نشود از سر این نوکرها

هر کسی واژۀ یا فاطمه را یاد گرفت
نشود تا به ابد بسته به رویش درها

ریشه در حرمت بسیار تو دارد بانو
احترامی که گرفتند همه مادرها

هـمــ سنگران

تحـــریم ها برداشته شد!!!حل شد!

پنجشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰ ق.ظ

حل شد!

بیچاره ها چی کشیدن زیر بار تحریم !


  • ۹۴/۰۴/۲۵
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

تحریم

لبخند

همدلی وهمزبانی