๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

تحـــریم ها برداشته شد!!!حل شد!

پنجشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰ ق.ظ

حل شد!

بیچاره ها چی کشیدن زیر بار تحریم !


  • ۹۴/۰۴/۲۵
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

تحریم

لبخند

همدلی وهمزبانی