๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

تقدیم به مــــادران شهــــدا

جمعه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۴، ۱۱:۰۰ ق.ظ

به یاد مــــــــادران صبور ودلاور شهــــــــدا

  • ۹۴/۰۱/۲۱
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

تصویر نوشت

روز مادر

شهدا

مادر

ولادت