๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ای مقام تو فراتر ز همه باورها
مادر اهل یقین سایه ی بالاسرها

همه مدیون تو هستند الهی مادر
سایه ات کم نشود از سر این نوکرها

هر کسی واژۀ یا فاطمه را یاد گرفت
نشود تا به ابد بسته به رویش درها

ریشه در حرمت بسیار تو دارد بانو
احترامی که گرفتند همه مادرها

هـمــ سنگران

تقدیم به مــــادران شهــــدا

جمعه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۴، ۱۱:۰۰ ق.ظ

به یاد مــــــــادران صبور ودلاور شهــــــــدا

  • ۹۴/۰۱/۲۱
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

تصویر نوشت

روز مادر

شهدا

مادر

ولادت