๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

جانباز..شعله ای ازجان ابوالفضل(ع)است

شنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۴، ۰۶:۰۸ ب.ظ

 


دریافت
جانباز؛زخمی ترین غزل دیوان عشق است که در فضای ایثار منتشر میشود.
ولادت حضرت ابوالفضل(ع) وروز جانباز مبارک**

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...