๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

براى من تفاوتى ندارد بالاى شهر باشم
یا پائین شهر!...
همین که آرام و قــــــرارم تو باشى؛
کــــافى است!

یا رفیق من لا رفیــــق له...

جهان را بهم ریختی با چشمانت...

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۳۶ ب.ظ

چرا بین این‌همه شهید سرجدا، نام شهید حججی این‌قدر درخشید؟

زندگی شهید حججی بیشتر از شهادتش درس‌آموز است؛

او یک ابراهیم هادیِ دیگری برای این زمان است.

از جوان‌ها تقاضا می‌کنم، زندگی شهید حججی را مرور کنند؛

خدا حرف‌هایی دربارۀ او با ما دارد!

این کار خدا بود که عاشقیِ این جوان مجاهد را رسوا کرد؛ 

چون او واقعاً می‌تواند الگو باشد.

فقط نور وجودش نیست که اتمام حجت می‌کند، زندگی نامه‌اش بیشتر غوغا خواهد کرد

وقتی زندگی‌نامه شهید حججی و شرح فعالیت‌های فرهنگی و رسیدگی او به محرومان منتشر شود،

تازه معلوم خواهد شد که چرا چشمان پرنفوذش این‌قدر بر دلها اثر گذاشته

و دلِ این ملت را تکان داده است؟

(استاد پناهیـــــــــــان)


آقا محسن!

جهان را بهم ریختی با چشمانت، بس نیست؟

تازه عکس پروفایل هایمان داشت عوض میشد..

تازه داشت قصه چشمانت از دهان ها می افتاد..

حالا نوبت سر بریده است؟؟!

آتشمان زدی با همان لبان خشکیده ات...

بس نیست؟؟؟

اصلا ما فهمیدیم حقیریم برادر!

عمری ادعایمان شد که کار فرهنگی میکنیم،آخر هم هیچ..

میدانی با نگاهت، شهادتت ،چند نفر راهشان را تغییر دادند؟؟؟


آقا محسن!

ما دیگر طاقت سر بریده را نداریم...

نمیدانم چرا برمیگردی..

فقط میدانم که دلیلی دارد

کاش میفهمیدم که دلیلش چیست!

میخواهی قیامت بپا کنی؟

میخواهی یک عده که هنوز خود را به خواب غفلت زده اند را بیدار کنی؟

یک عده که هنوز پشت سرت بدمیگویند..!! بد قضاوت میکنند...


کاش حجم کوچکم میتوانست عظمتت را بشناسد...

کاش...

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

تصویر نوشت

شهدا

شهید محسن حججی

عشق