๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

جوری زندگی کن که...

شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۴۱ ق.ظ

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...