๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

براى من تفاوتى ندارد بالاى شهر باشم
یا پائین شهر!...
همین که آرام و قــــــرارم تو باشى؛
کــــافى است!

یا رفیق من لا رفیــــق له...

روضه

پنجشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۲۲ ق.ظ

از بس کہ روزہ را بہ غلط روضہ خواندہ ام

هے فکر میکنم رمضان ھم محرم است

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...