๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

سید و مولاحسین،..آرام دلـــــها حسین.

پنجشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۳، ۰۴:۳۷ ب.ظ
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...