๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

عیدبازگشت به سرشت.عید فطر مبارک

شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴، ۰۱:۱۹ ق.ظ

"عید"دراصل به معنی"بازگشت"است.وکلمه ی "فطر"از فطرت آدمی سرچشمه میگیرد.
عیدفطر به معنای بازگشت به فطرت بدون گناه و آلوده است....
خدایاخروج از ماه مبارک رابرای مامقارن با خروج ازتمامی گناهان قراربده...

عیدتون خیلی مبارک
طاعات وعباداتتون قبول باشه..وامیدوارم حاجت روابشید وبهترین عیدی هارو ازخالق بگیرید
التماس دعا
  • ۹۴/۰۴/۲۷
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...