๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ای مقام تو فراتر ز همه باورها
مادر اهل یقین سایه ی بالاسرها

همه مدیون تو هستند الهی مادر
سایه ات کم نشود از سر این نوکرها

هر کسی واژۀ یا فاطمه را یاد گرفت
نشود تا به ابد بسته به رویش درها

ریشه در حرمت بسیار تو دارد بانو
احترامی که گرفتند همه مادرها

هـمــ سنگران

عیدبازگشت به سرشت.عید فطر مبارک

شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴، ۰۱:۱۹ ق.ظ

"عید"دراصل به معنی"بازگشت"است.وکلمه ی "فطر"از فطرت آدمی سرچشمه میگیرد.
عیدفطر به معنای بازگشت به فطرت بدون گناه و آلوده است....
خدایاخروج از ماه مبارک رابرای مامقارن با خروج ازتمامی گناهان قراربده...

عیدتون خیلی مبارک
طاعات وعباداتتون قبول باشه..وامیدوارم حاجت روابشید وبهترین عیدی هارو ازخالق بگیرید
التماس دعا
  • ۹۴/۰۴/۲۷
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...