๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

ماروهم دعا کنید

جمعه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۵، ۰۳:۰۲ ب.ظ

  • ۹۵/۰۳/۲۸
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...