๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

کُمَک کُن فقط بیایَم...

سه شنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۴، ۰۶:۲۷ ب.ظ


°°اھدِناالصِّراط ْالمُستَقیمْ °°

  • ۹۴/۰۹/۱۷
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...