๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

♥♥لبیکــــ یا خــــامنـــــه ای♥♥

سه شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۳، ۰۹:۴۸ ب.ظ

«مـــا هــمــه بـاهـم مــی آیـیـم»

مرگـــــ برآمـــــریـــکا

«حـــامدزمـــانی»

تکراری اما زیبا♥

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

لبیکــــــ ...