๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ای مقام تو فراتر ز همه باورها
مادر اهل یقین سایه ی بالاسرها

همه مدیون تو هستند الهی مادر
سایه ات کم نشود از سر این نوکرها

هر کسی واژۀ یا فاطمه را یاد گرفت
نشود تا به ابد بسته به رویش درها

ریشه در حرمت بسیار تو دارد بانو
احترامی که گرفتند همه مادرها

هـمــ سنگران

معنای بلا چیست؟

شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۳۴ ب.ظ

بلا و ابتلاسنجیدن است؛به بوته آزمایش انداختن است.و از آنجاکه خداوند بصیر و لطیف است،آدمی را در نقطه ی ضعف او امتحان میکند و این لازمه ی پاداش در سلوک است،پس در پیچ های سفت و محکم ما را نمی پیچانند چون در آنجا محکم هستیم.بلکه در آنجا که نقطه ی اصلی درد و ضعف است و همین سرّ تفاوت امتحان افراد است،

حاتم را با پول و بخشش نمیسنجند و این است که بلا ها به حسن و سیئه و خیر وشرّ تنوّع میابند.بلای حسن همانا مال،فرزند،نعمت ها،رزق ها،وموارد مشابه..وبلاهای شر آمیز،جنگ، بیماری،گرفتاری، و حاکمیت ستمگران می باشد.


سوره های انفال آیه ی 170--انبیاء آیه ی 35---اعراف آیه ی 168----فجر،آیات15-16


  • ۹۴/۰۲/۱۹
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...