๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

معنای بلا چیست؟

شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۳۴ ب.ظ

بلا و ابتلاسنجیدن است؛به بوته آزمایش انداختن است.و از آنجاکه خداوند بصیر و لطیف است،آدمی را در نقطه ی ضعف او امتحان میکند و این لازمه ی پاداش در سلوک است،پس در پیچ های سفت و محکم ما را نمی پیچانند چون در آنجا محکم هستیم.بلکه در آنجا که نقطه ی اصلی درد و ضعف است و همین سرّ تفاوت امتحان افراد است،

حاتم را با پول و بخشش نمیسنجند و این است که بلا ها به حسن و سیئه و خیر وشرّ تنوّع میابند.بلای حسن همانا مال،فرزند،نعمت ها،رزق ها،وموارد مشابه..وبلاهای شر آمیز،جنگ، بیماری،گرفتاری، و حاکمیت ستمگران می باشد.


سوره های انفال آیه ی 170--انبیاء آیه ی 35---اعراف آیه ی 168----فجر،آیات15-16


  • ۹۴/۰۲/۱۹
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...