๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

*مدافعان حرم*

پنجشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۷ ب.ظ

دست خــــدا همراهتون مــــدافعین حـــــرم

  • ۹۵/۰۴/۱۷
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

عشق

عطرخاک

مدافع حرم