๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

کہ این زندگانے وفایے ندارد...

شنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، ۰۱:۵۴ ق.ظ

  • ۹۴/۱۲/۲۹
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

امام زمان(عج)