๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ای مقام تو فراتر ز همه باورها
مادر اهل یقین سایه ی بالاسرها

همه مدیون تو هستند الهی مادر
سایه ات کم نشود از سر این نوکرها

هر کسی واژۀ یا فاطمه را یاد گرفت
نشود تا به ابد بسته به رویش درها

ریشه در حرمت بسیار تو دارد بانو
احترامی که گرفتند همه مادرها

هـمــ سنگران

بیـــــــــقَرار

شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۴، ۰۲:۳۹ ق.ظ

دلم ﻣــﮯ ﺧــﻮﺁﻫَــﺪ ﺁﺭاﻡ ﺻـِـﺪﺍﻳَﺖ ﮐُــﻨَــﻢ:

" ﺍَﻟﻠّﻬُــﻤـَّــ ﯾــﺎ ﺷــــﺎﻫــِﺪَ ﮐُــﻞِّ ﻧـَﺠْـــﻮﻯ "

ﻭ ﺑـِـﮕـــــــــﻮﯾَــﻢ ﺗــﻮ ﺧــﻮﺩ ِ ﺁﺭاﻣـِـــــــــﺸــﮯ

ﻭ ﻣـَـﻦ ﺧـــﻮﺩ ِ ﺧـــﻮﺩ ِ ﺑﯿــــﻘَـــــــﺮﺁﺭ...


ﺧﺪﺍﯾــــــﺎ !
ﺧَــــﺮﺍﺑﺖ ﻣﯽ ﺷــــﻮﻡ
ﻣﺮﺍ ﻫﺮ ﮔــــﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧـــــﻮﺍﻫﯽ ﺑﺴـــــﺎﺯ ...


" ﺍِﻟﻬـــــــﯽ ﻭَ ﺭَﺑـّـــــﯽ ﻣَـــﻦْ ﻟــــــﯽ ﻏَــﯿْــﺮُﮐـــْــــــ "

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

خدا

عشق