๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

براى من تفاوتى ندارد بالاى شهر باشم
یا پائین شهر!...
همین که آرام و قــــــرارم تو باشى؛
کــــافى است!

یا رفیق من لا رفیــــق له...

بیـــــــــقَرار

شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۴، ۰۲:۳۹ ق.ظ

دلم ﻣــﮯ ﺧــﻮﺁﻫَــﺪ ﺁﺭاﻡ ﺻـِـﺪﺍﻳَﺖ ﮐُــﻨَــﻢ:

" ﺍَﻟﻠّﻬُــﻤـَّــ ﯾــﺎ ﺷــــﺎﻫــِﺪَ ﮐُــﻞِّ ﻧـَﺠْـــﻮﻯ "

ﻭ ﺑـِـﮕـــــــــﻮﯾَــﻢ ﺗــﻮ ﺧــﻮﺩ ِ ﺁﺭاﻣـِـــــــــﺸــﮯ

ﻭ ﻣـَـﻦ ﺧـــﻮﺩ ِ ﺧـــﻮﺩ ِ ﺑﯿــــﻘَـــــــﺮﺁﺭ...


ﺧﺪﺍﯾــــــﺎ !
ﺧَــــﺮﺍﺑﺖ ﻣﯽ ﺷــــﻮﻡ
ﻣﺮﺍ ﻫﺮ ﮔــــﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧـــــﻮﺍﻫﯽ ﺑﺴـــــﺎﺯ ...


" ﺍِﻟﻬـــــــﯽ ﻭَ ﺭَﺑـّـــــﯽ ﻣَـــﻦْ ﻟــــــﯽ ﻏَــﯿْــﺮُﮐـــْــــــ "

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

خدا

عشق