๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

همه مدیون تو هستند الهی مــــــادر
سایه ات کم نشود از سر این نوکرها

مــــــادر،دستم برا بگیر...
چندیست راه را گم کرده ام بــانــــــو...
محتاج نگاهت هستم ،عــآجزانـھ ...

هـمــ سنگران

تا خدا فاصله ای نیست

يكشنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۱۷ ق.ظ

  • ۹۵/۰۶/۰۷
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

خدا

عشق

عطرخاک