๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

تا خدا فاصله ای نیست

يكشنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۱۷ ق.ظ

  • ۹۵/۰۶/۰۷
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

خدا

عشق

عطرخاک