๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

فقط یک حاجت#

شنبه, ۵ تیر ۱۳۹۵، ۰۴:۳۱ ق.ظ


خدایا برسان
  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

امام زمان(عج)

شب قدر

عشق

عطرخاک